Zarząd

Zarząd fundacji 

s. Halina Golonka – prezes
s. Maria Gruca – wiceprezes
s. Małgorzata Łatka- sekretarz
s. Renata Zemła- członek zarządu

Rada fundacji 

s. Maria Galas – przewodnicząca
s. Alicja Dybaś
s. Barbara Pajerska
s. Agnieszka Bogusz