Fundacja ?Z otwartym sercem…?im. św. Józefa Sebastiana Pelczara powstała z inicjatywy Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Akt notarialny zawiązujący organizację został sporządzony w Krakowie 21 marca 2009r.
Następnie 11.05. 2009 r. Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a 07. 12.2009r. Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Realizując wezwanie św. J.S. Pelczara, aby nieść miłość i pomoc chorym i ubogim, odnajdując w nich oblicze cierpiącego Chrystusa, siostry sercanki podjęły decyzję utworzenia fundacji ? Z otwartym sercem…? im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Symbol otwartego serca ma podwójne znaczenie: jest to otwarte Serce Jezusa- źródło miłości i ofiary oraz otwarte serce człowieka – gotowe do niesienia pomocy bliźnim.

To duchowe przesłanie Fundacji wyraża się w celach jakim ma ona służyć. Siedziba fundacji mieści się w Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy, gdzie siostry sercanki opiekują się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.

Jedną z pierwszych inicjatyw, jakie podjęła fundacja, był patronat podczas festynu dobroczynnego zorganizowanego na rzecz rozbudowy Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy.

 

 

Fundacja wspiera mieszkanki tego domu oraz dociera z pomocą materialną do ubogich w środowisku lokalnym.

 

Galerie zdjęć

Rahabilitacja i terapie


Indywidualni podopieczni