Celem fundacji jest działalność dobroczynna i charytatywno ? opiekuńcza poprzez:

 

  • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, obłożnie chorym oraz ich rodzinom.

  • opiekę nad osobami ubogimi, samotnie zmagającymi się z chorobą

  • promocję zdrowia, edukację podnoszącą kwalifikacje osób pracujących na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych

  • pomoc w leczeniu i rehabilitacji niepełnosprawnych

  • wspieranie chorych i niepełnosprawnych mieszkanek domów opieki ? ze szczególnym uwzględnieniem Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy

  • dofinansowanie zakupu sprzętu dla osób niepełnosprawnych

  • prowadzenie działalności charytatywnej w duchu chrześcijańskim.

Warunki uzyskania pomocy:

Aby Twoja prośba mogła być pozytywnie rozpatrzona  potrzebne są następujące dokumenty:

1.   1. Pisemna prośba zainteresowanego z opisem sytuacji materialnej i życiowej

2.     2. Zaświadczenie o dochodach jeżeli wnioskodawca jest osobą pracującą lub pobiera  świadczenia emerytalne lub rentowe

3.     3. Opinia z MOPS o sytuacji rodzinnej

4.     4. Stosowne zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli pomoc dotyczy dofinansowania lub sfinansowania leczenia

5.    5.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

               OŚWIADCZENIE Fundacja dorosłej osoby

               OŚWIADCZENIE Fundacja Rodzic z dzieckiem

         Galeria